Pago

Antaŭpago

Minimuma antaŭpago estas 25€. Aliĝo validas nur ekde pago de antaŭpago (krom stipendiitoj de TEJO). Antaŭpago estas parto de la kotizo (ĝi ne estas aldona pago, sed parto de la tuta kosto pagata pli frue). Antaŭpago estas ne redonebla.

Ŝanĝoj en mendo

Ŝanĝi vian mendon pri loĝado kaj manĝado estas ĝis 04.07.2018 senpaga.

Pagmaniero

La antaǔpagon vi pagu antaǔ la aranĝo. Bonvolu kontroli la limdatojn. La restantan kotizon vi rajtas ĝiri antaŭ IJK aǔ pagi surloke post via alveno. Tamen se vi ĝiras mallonge antaŭ la evento, kunportu pruvilon pri via pago (reta pruvilo ankaŭ validos)!

Vi povas ĝiri monon al konto de la kongreso. Nomigu la ĝiron “IJK”+via nomo, por ke ni povos ĝin facile trovi. Jen la datumoj:
Konto nomo: Federacion española de esperanto
Banko nomo: BBVA
Adreso: Rodríguez San Pedro 13-3-7, ES-28015 Madrid
IBAN: ES85 0182 1252  3102 0401 1961
BIC/SWIFT: BBVAESMM

Vi ankaŭ povas pagi per la UEA-konto: ijkb-b. Eblas pagi interalie tra UEA-peranto, per kreditkarto, per PayPal. Detaloj informoj pri tio troveblas en la paĝaro de UEA. Kiam vi sendos la monon, informu retadrese al  financoj@uea.org por ke ili scios ke estas la antaŭpago por la IJK kaj aldonu kasisto@tejo.org por ke ni estos certaj pri la dato de via antaŭpago.