Pago

Antaŭpago

Minimuma antaŭpago estas 25€. Aliĝo validas nur ekde pago de antaŭpago (krom stipendiitoj de TEJO). Antaŭpago estas parto de la kotizo (ĝi ne estas aldona pago, sed parto de la tuta kosto pagata pli frue). Antaŭpago estas ne redonebla.

Ŝanĝoj en mendo

Ŝanĝi vian mendon estas ĝis 04.07.2018 senpaga.

Pagmaniero

La antaǔpagon vi pagu antaǔ la aranĝo. Bonvolu kontroli la limdatojn. La restantan kotizon vi rajtas ĝiri antaŭ IJK aǔ pagi surloke post via alveno. Tamen se vi ĝiras mallonge antaŭ la evento, kunportu pruvilon pri via pago (reta pruvilo ankaŭ validos)!

La pagoj devas alveni al la UEA-konto: IJK-B. Eblas pagi interalie tra UEA-peranto, per kreditkarto, per PayPal. Detaloj informoj pri tio troveblas en la paĝaro de UEA.

Vi ankaŭ povas ĝiri monon al konto de TEJO. Nomigu la ĝiron “IJK”+via nomo, por ke ni povos ĝin facile trovi. Jen la datumoj:
Konto nomo: Wereld Esperanto – Jongeren Organisatie (Tutmonda Esperantista Junulara Organizo (TEJO))
IBAN: NL62BUNQ2205789716
Banko nomo: BUNQ B.V.