Regles de convivència

Desitgem proveir una experiència agradable i lliure de qualsevol molèstia a totes les persones participants. No tolerarem que es molesti a participants del congrés de cap manera.

Molestar inclou realitzar comentaris orals ofensius [en relació al sexe, identitat i expressió de gènere, orientació sexual, incapacitat, aspecte físic, dimensió corporal, color de la pell, ètnia, origen nacional, edat, religió], mostrar imatges sexuals en públic, amenaçar, perseguir, fer fotos o gravar a algú inoportunament, interrompre inoportunament converses o altres esdeveniments, contacte físic inconvenient, i atenció sexual no benvinguda. Aquells/es participants als/a les quals se’ls demani aturar qualsevol conducta molesta s’espera que ho facin immediatament.

Si un/a participant s’entesta en mantenir una conducta molesta, l’organització pot prendre qualsevol acció que consideri oportuna, incloent advertir el/la ofensor/a o expulsar aquesta persona del congrés [lògicament sense re-pagament]. La política contra molèsties s’aplica també a eventuals representants d’altres organitzacions o altres equips organitzatius, formadors/es, conferenciants, i convidats/des externs/es.

Convidem específicament a no publicar, distribuir, projectar o qualsevol altra forma de donar a conèixer durant el congrés qualsevol material (propaganda, material informatiu, etc.) que utilitzi contingut sexual com a forma per cridar l’atenció.

Discussions, xerrades o imatges relacionades amb sexe, pornografia, discurs discriminatori, o similar, són benvingudes en casos excepcionals, quan compleixen les següents condicions:

  1. L’organització n’ha donat el seu permís (per exemple ha acceptat de forma oficial incloure-les al programa de l’esdeveniment);
  2. Són necessàries pel tema de la discussió i no hi ha alternativa;
  3. Són presentades de forma respectuosa;
  4. Els/les participants han estat advertits/des amb anterioritat i tenen la possibilitat d’abandonar l’activitat si se senten incòmodes.

Si et sents molestat/da, t’adones que algú està sent molestat/da, o tens alguna altra preocupació, per favor contacta un membre de l’equip organitzatiu immediatament. L’equip organitzatiu estarà feliç d’ajudar, donar consell o discutir la solució adequada.

Fumar no està permès dins dins de l’edifici del congrés. Es pot fumar a l’exterior però si us plau preocupa’t de no molestar les persones que no els hi agrada el fum i no oblidis llençar la burilla al contenidor adequat.

A no totes les persones els agrada ser fotografiades. Tot i això, diverses persones faran fotos durant l’IJK. Per tant, respecta els/les altres: no facis fotos de persones que no volen ser fotografiades i, en cas que vulguis publicar les teves fotos, informa i demana permís a les persones que seran fotografiades abans de fer-les.

Esperem que els/les participants segueixin aquestes regles en cada espai del congrés i en qualsevol esdeveniment social relacionat amb el congrés.