Komunan foton

Neniu IJK kompletas sen foto en kiu ni ĉiuj aperas. Endas partopreni. Tiel ni pruvos la devizon de TEJO “june kaj kune”

Ni faros ĝin en la ĝardeno Esperanta Respubliko por povi foti nin de supre.

Ĉifoje ni elektis pli malvarman tagon, post la fino de la varma ondo,  tago en kiuj ankaŭ preskaŭ ĉiuj ankoraŭ restos. Ĝi estas la 8an je la 20.00. Tiu kiu konsentas aperi en foto, ne forgesu tiun ĉi programeron!